இருட்டில்  ஒளிரும்   ஆயிரம்  கண்கள்

அம்மா  இறந்து  போய்விட்டாள். துளித்துளியாய்  பொடித்திருக்கும் … Continue reading இருட்டில்  ஒளிரும்   ஆயிரம்  கண்கள்