மலையகக்கவிதைகளை உலகரங்கில் நிறுத்திய தோட்டத்தொழிலாளி

எப்போதுமே எனக்கு கவிஞர் குறிஞ்சி தென்னவன் […]

முதுமரம் (சபரிநாதன் கவிதைகள் குறித்து)

 “கலைச்செயல்பாடானது ஆழமான பற்றுறுதியிலிருந்தும், நம்பிக்கையிலுமிருந்தும் பிறப்பது,சமகாலத்தின் […]

மார்ட்டின் விக்கிரமசிங்க நாவல்களும் சிங்களச் சமூகவியலும் (பகுதி-02)

பகுதி-02 ஓரளவு நோயிலிருந்து மீண்ட பின் […]

மார்ட்டின் விக்ரமசிங்க நாவல்களும் சிங்களச் சமூகவியலும் பகுதி-01

பகுதி-01 நவீன சிங்கள நாவல் இலக்கியத்தின் […]

எழுத்துக்களிலும் இயக்கத்திலும் புரட்சியை விதைத்த எழுத்தாளர் மல்லிகை.சி.குமார்

  “மாடும் வீடும்” கவிதைத் தொகுப்பு […]

கார்த்திகேசு சிவத்தம்பி: மார்க்ஸியத்துக்கு அப்பால் (பகுதி-4)

-ஜிஃப்ரி ஹாசன் சிவத்தம்பியும் தமிழ் இலக்கியத்தை […]

மலையக இலக்கிய கலாச்சாரத்தின் பல்துறை ஆளுமை – சாரல் நாடன்

பொதுவாக மலையக இலக்கிய வரன்முறைகளின் கால […]

மலையக இலக்கியத்தில் சிறுகதை முன்னோடி என்.எஸ்.எம் ராமையா

அண்மையில் வல்லினம் ஆசிரியர் நவீனின் பேய்ச்சி […]

கார்த்திகேசு சிவத்தம்பி: மார்க்ஸியத்துக்கு அப்பால் (பகுதி-3)

சிவத்தம்பியும் இலக்கியமும் பேராசிரியர் சிவத்தம்பி தமிழ்ப் […]

கார்த்திகேசு சிவத்தம்பி: மார்க்ஸியத்துக்கு அப்பால் (பகுதி 2)

சிவத்தம்பியும் யாழ்ப்பாணச் சமூகமும் தான் வாழும் […]

கார்த்திகேசு சிவத்தம்பி: மார்க்ஸியத்துக்கு அப்பால்

01   கார்த்திகேசு சிவத்தம்பி தமிழ்ச்சிந்தனை […]