தொலைபேசியைப் பயன்படுத்த மட்டும்தான் நான் வந்தேன் – மார்க்வெஸ்

ஒரு வசந்தகால மழைநாளின் பிற்பகலில் பார்சிலோனாவை […]

“மரணத்தைவிட அன்பினையே நாம் நாட வேண்டும்” – கர்ட் வானகட்

பிரபல அமெரிக்க எழுத்தாளரான கர்ட் வானகட்டின் […]