கலையும் அரசியலும் – யேட்ஸ், ஆடென் மற்றும் எலியட்டின் பார்வையில்

நூல் விமர்சனம் : “நாகரிகத்தின் மீட்பு […]

மலையக இலக்கியத்தில் சிறுகதை முன்னோடி என்.எஸ்.எம் ராமையா

அண்மையில் வல்லினம் ஆசிரியர் நவீனின் பேய்ச்சி […]

கார்த்திகேசு சிவத்தம்பி: மார்க்ஸியத்துக்கு அப்பால் (பகுதி-3)

சிவத்தம்பியும் இலக்கியமும் பேராசிரியர் சிவத்தம்பி தமிழ்ப் […]

மட்டக்களப்பு, அம்பாறை பிரதேச இலக்கியப் படைப்புக்களில் பின்நவீனச் சிந்தனைகள்

அறிமுகம் :   பின்நவீனத்துவம் என்பது […]

தமிழில் நவீன இலக்கிய கோட்பாடுகளும் மார்க்சிய இடையூறுகளும்.

நவீன கோட்பாடுகள் அறிவு மறுப்பல்ல என்பதை […]