“படைப்பு வேறு வாழ்வு வேறு என்று பிரித்துணர தெரியாத நான்தான் அல்லலுறும் மனநிலையிலிருக்கிறேன்.” – கே .வி .ஷைலஜா

கே .வி .ஷைலஜா அவர்களுடனான நேர்காணல் […]

என்ரிக் லின்னுடன் ஒரு சந்திப்பு – ரொபெர்த்தோ பொலான்யோ

1999-ஆம் ஆண்டில் வெனிசுவேலாவில் இருந்து நான் […]

கார்த்திகேசு சிவத்தம்பி: மார்க்ஸியத்துக்கு அப்பால் (பகுதி 2)

சிவத்தம்பியும் யாழ்ப்பாணச் சமூகமும் தான் வாழும் […]

வல்லான் கூத்தும் அல்லாதார் பகைமையும் – லாவ் டியாசின் “The Woman Who Left”

இச்சமூகத்தின் கருத்தியலில் நீதிக்கும் அறத்துக்கும் நாம் […]

எம்.ஏ. நுஃமானின் திறனாய்வு நோக்கும் கோட்பாட்டுத் திறனாய்வும்

அறிமுகம்   தமிழறிஞர் பரப்பில் பன்முக […]