விடாய்க்க மறுத்த பிரதி – தில்லை கவிதைகளின் முரண்

மொழிப் போக்கிலிருந்து மாறிவிடக்கூடிய அற்பமாகவும், சிந்தனைக் […]

பொதியவெற்பன் பொன்விழா மலரும் பத்மநாப ஐயர் பவளவிழா மலரும்

‘நூலை ஆராதித்தல்’ , ‘பொதிகை’ எனும் […]

நாட்டியம் வாய்க்காதவளாயினும்; நாட்டியக்காரி – றியலாஸின் ‘யசோதரையின் வீடு

சமகாலத்து கவிதைகளின் உலகம் சூழலின் விம்பங்களை […]