கவிதைப் பரப்பில் மின்ஹா – இரு தொகுதிகள் ஒரு பார்வை

மொழி மீதான நிகழ்த்துகைகள் யாவும் கவிதைகளின் […]

விடாய்க்க மறுத்த பிரதி – தில்லை கவிதைகளின் முரண்

மொழிப் போக்கிலிருந்து மாறிவிடக்கூடிய அற்பமாகவும், சிந்தனைக் […]

விதுஷ் ரப்பானியார் – யூகலிஸத் தகப்பனுடனான ஒரு உரையாடல்

விதுஷ் ரப்பானியார் (600) யூகலிஸ தத்துவத்தின் […]

இலக்கணப் போர் முனைக்குள் பேராசிரியர்கள் – எம். ஏ. நுஃமான் + அ. ராமசாமி

பேராசிரியர் எம்.ஏ. நுஃமானின் ‘அடிப்படைத் தமிழ் […]

பிரபாகரனைக் கொல்லுதல் அல்லது உயிர் நீக்கம் செய்தல்

சமாச்சாரம் ஒன்று: “ரெண்டு மணித்தியாலம்தான் கெடு. […]

நாட்டியம் வாய்க்காதவளாயினும்; நாட்டியக்காரி – றியலாஸின் ‘யசோதரையின் வீடு

சமகாலத்து கவிதைகளின் உலகம் சூழலின் விம்பங்களை […]