சமகால சிங்களப் புனைவுலகும் தமிழ்ச் சூழலும் – ஜிஃப்ரி ஹாசன்

சிங்கள மொழியும், பண்பாடும் இன்று நோக்கும் […]

ரொபர்ட் ஃப்ரொஸ்ட்- வில்லியம் ப்ளேக்-அம்ரிதா ப்ரீதம்: சில கவிதை அனுபவங்கள்

எனது பல்கலைக்கழக நாட்களில் வில்லியம் ப்ளேக் […]

The Seven Moons of Maali Almeida – ஷெஹான் கருணாதிலகவின் நாவல் குறித்து ஒரு மதிப்புரையும் உரையாடலும்

தமிழில்: ஜிஃப்ரி ஹாசன் மதிப்புரை- ஜேம்ஸ் […]

மார்ட்டின் விக்கிரமசிங்க நாவல்களும் சிங்களச் சமூகவியலும் (பகுதி-02)

பகுதி-02 ஓரளவு நோயிலிருந்து மீண்ட பின் […]

மார்ட்டின் விக்ரமசிங்க நாவல்களும் சிங்களச் சமூகவியலும் பகுதி-01

பகுதி-01 நவீன சிங்கள நாவல் இலக்கியத்தின் […]

கார்த்திகேசு சிவத்தம்பி: மார்க்ஸியத்துக்கு அப்பால் (பகுதி-4)

-ஜிஃப்ரி ஹாசன் சிவத்தம்பியும் தமிழ் இலக்கியத்தை […]

கார்த்திகேசு சிவத்தம்பி: மார்க்ஸியத்துக்கு அப்பால் (பகுதி-3)

சிவத்தம்பியும் இலக்கியமும் பேராசிரியர் சிவத்தம்பி தமிழ்ப் […]

கார்த்திகேசு சிவத்தம்பி: மார்க்ஸியத்துக்கு அப்பால் (பகுதி 2)

சிவத்தம்பியும் யாழ்ப்பாணச் சமூகமும் தான் வாழும் […]

கார்த்திகேசு சிவத்தம்பி: மார்க்ஸியத்துக்கு அப்பால்

01   கார்த்திகேசு சிவத்தம்பி தமிழ்ச்சிந்தனை […]