நவீன சிக்கல்களை பரப்புவதற்கு பயனுள்ள விதத்தில் கற்பனைவாத மாய யதார்த்தவாதத்தைப் பயன்படுத்துகிறோம்

1) மலையாள இலக்கிய உலகம் தனக்கான […]

வன்மத்திற்கு பால், மதம், சாதி, உறவுகளின் வேலி இருக்கிறதா?

அவள் பத்திரிகை நிருபர். ஒரு சிறப்பு […]

கிழக்கிலங்கையின் பின் நவீனத்துவ கவிஞன்  ‘சப்னாஸ்  ஹாஷிம்’

‘நிண கவிதைகளில் அப்பிய சொற்கள்’  தந்த […]