நான் யதார்த்தத்தினையே எழுதுகிறேன் – தீரன் நேர்காணல்

கிழக்கிலங்கையின் மண்வாசனை அமைப்பியலினையும் நிலவரசியல் தொடர்பாடலினையும் […]

பாண்ட் தெருவில் திருமதி டேலோவே – வர்ஜினியா வுல்ஃப்

தானே போய் கையுறைகளை வாங்கப் போவதாகச் […]

வானத்தில் ஒரு குதிரை வீரன் – அம்ரோஸ் பியர்ஸ்

(இந்த அமெரிக்க உள்நாட்டுப்போர் கதையில்,கார்ட்டர் ட்ரூஸ் […]

மிலான் குந்தேரா: இருப்பின் இறகிழத்தலும், அபத்தத்தின் வசீகரமும்  

1. மிலான் குந்தேராவுக்கு இப்போது 90 […]

எழுத்துக்களிலும் இயக்கத்திலும் புரட்சியை விதைத்த எழுத்தாளர் மல்லிகை.சி.குமார்

  “மாடும் வீடும்” கவிதைத் தொகுப்பு […]