கலையும் அரசியலும் – யேட்ஸ், ஆடென் மற்றும் எலியட்டின் பார்வையில்

நூல் விமர்சனம் : “நாகரிகத்தின் மீட்பு […]

தமிழில் நவீன இலக்கிய கோட்பாடுகளும் மார்க்சிய இடையூறுகளும்.

நவீன கோட்பாடுகள் அறிவு மறுப்பல்ல என்பதை […]

வல்லான் கூத்தும் அல்லாதார் பகைமையும் – லாவ் டியாசின் “The Woman Who Left”

இச்சமூகத்தின் கருத்தியலில் நீதிக்கும் அறத்துக்கும் நாம் […]

எம்.ஏ. நுஃமானின் திறனாய்வு நோக்கும் கோட்பாட்டுத் திறனாய்வும்

அறிமுகம்   தமிழறிஞர் பரப்பில் பன்முக […]

இலக்கணப் போர் முனைக்குள் பேராசிரியர்கள் – எம். ஏ. நுஃமான் + அ. ராமசாமி

பேராசிரியர் எம்.ஏ. நுஃமானின் ‘அடிப்படைத் தமிழ் […]

கார்த்திகேசு சிவத்தம்பி: மார்க்ஸியத்துக்கு அப்பால்

01   கார்த்திகேசு சிவத்தம்பி தமிழ்ச்சிந்தனை […]

சார்பட்டா பரம்பரை: பாரம்பரிய தமிழ் சினிமாவின் முகத்தில் ஓங்கி விழும் குத்து

புற்றீசல்களென சடைத்துப் பரவும் இந்திய சினிமாவில் […]