“மரணத்தைவிட அன்பினையே நாம் நாட வேண்டும்” – கர்ட் வானகட்

பிரபல அமெரிக்க எழுத்தாளரான கர்ட் வானகட்டின் […]

மொழிபெயர்ப்பாளர் பீ.எம்.எம்.இர்பானுடன் ஒரு நேர்காணல்

1. கேள்வி: மொழிபெயர்ப்பாளனும் கதை சொல்லியாக, […]

விதுஷ் ரப்பானியார் – யூகலிஸத் தகப்பனுடனான ஒரு உரையாடல்

விதுஷ் ரப்பானியார் (600) யூகலிஸ தத்துவத்தின் […]

நான் யதார்த்தத்தினையே எழுதுகிறேன் – தீரன் நேர்காணல்

கிழக்கிலங்கையின் மண்வாசனை அமைப்பியலினையும் நிலவரசியல் தொடர்பாடலினையும் […]

“படைப்பு வேறு வாழ்வு வேறு என்று பிரித்துணர தெரியாத நான்தான் அல்லலுறும் மனநிலையிலிருக்கிறேன்.” – கே .வி .ஷைலஜா

கே .வி .ஷைலஜா அவர்களுடனான நேர்காணல் […]

அதிகாரத்திற்கு எதிரான அரசியல் கதையாடல்களே இன்றைய கலைகள்

1) பின்காலனித்துவக் காலக் கவிஞன் எனும் […]

நவீன சிக்கல்களை பரப்புவதற்கு பயனுள்ள விதத்தில் கற்பனைவாத மாய யதார்த்தவாதத்தைப் பயன்படுத்துகிறோம்

1) மலையாள இலக்கிய உலகம் தனக்கான […]