அதிகாரத்திற்கு எதிரான அரசியல் கதையாடல்களே இன்றைய கலைகள்

1) பின்காலனித்துவக் காலக் கவிஞன் எனும் […]

நவீன சிக்கல்களை பரப்புவதற்கு பயனுள்ள விதத்தில் கற்பனைவாத மாய யதார்த்தவாதத்தைப் பயன்படுத்துகிறோம்

1) மலையாள இலக்கிய உலகம் தனக்கான […]