ஜி.நாகராஜன் படைப்புக்கள்; சில விமர்சனக் குறிப்புகள்

–தேவிபாரதி இருபதாம் நூற்றாண்டின் தமிழ் படைப்பிலக்கியவாதிகளில் […]

ரொபர்ட் ஃப்ரொஸ்ட்- வில்லியம் ப்ளேக்-அம்ரிதா ப்ரீதம்: சில கவிதை அனுபவங்கள்

எனது பல்கலைக்கழக நாட்களில் வில்லியம் ப்ளேக் […]

ஜிஃப்ரி ஹாஸனின் எழுத்தின் தடம் ஈழத்து படைப்பு வெளி : பொது நோக்கும் தனி நோக்கும்.

  ‘எனது விமர்சனப் பார்வை என்பது […]

ஒரு துளியில் அடங்கும் சுற்றுவட்டம் – காளிப்ரஸாத்

ஒரு துளியில் அடங்கும் சுற்றுவட்டம் (என்.ஸ்ரீராம் […]