மசக்காளிபாளையத்தின் எய்ட்டீ‘ஸ்’ கிட்ஸ் – சு.வெங்குட்டுவன்

விடிந்து கொண்டிருந்தது. தோட்டத்துக்கு நடுவேயமைந்த வீட்டுக்கு […]

கவிதைப் பரப்பில் மின்ஹா – இரு தொகுதிகள் ஒரு பார்வை

மொழி மீதான நிகழ்த்துகைகள் யாவும் கவிதைகளின் […]

மலையகக்கவிதைகளை உலகரங்கில் நிறுத்திய தோட்டத்தொழிலாளி

எப்போதுமே எனக்கு கவிஞர் குறிஞ்சி தென்னவன் […]

The Seven Moons of Maali Almeida – ஷெஹான் கருணாதிலகவின் நாவல் குறித்து ஒரு மதிப்புரையும் உரையாடலும்

தமிழில்: ஜிஃப்ரி ஹாசன் மதிப்புரை- ஜேம்ஸ் […]

“மரணத்தைவிட அன்பினையே நாம் நாட வேண்டும்” – கர்ட் வானகட்

பிரபல அமெரிக்க எழுத்தாளரான கர்ட் வானகட்டின் […]

மொழிபெயர்ப்பாளர் பீ.எம்.எம்.இர்பானுடன் ஒரு நேர்காணல்

1. கேள்வி: மொழிபெயர்ப்பாளனும் கதை சொல்லியாக, […]